Zaburi 16:8
Zaburi 147:11
Zaburi 120:1
Zaburi 119:71
Inkuru zagufasha

Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena !

jephou, · Categories: GusengaPhilippi where Paul - Silas met Lydia and the Philippian Jailor's family - wall and gate next to the stadium - a Roman civil war occurred in 31 BC between Antonius and Octavius --Julius Caesar--in Philippi and Actium and many war veterans made

Urwandiko rwandikiwe ab’i Lawodikiya

jephou, · Categories: Gusenga