Hitamo igitabo:


kuva 5:8

Kandi umubare w’amatafari basanzwe babumba bawugumeho, mwe kuwubagabanirizaho na make kuko ari abanebwe. Ni cyo kibatakisha bati ‘Tugende dutambire Imana yacu ibitambo.’
ezekiyeli 3:23

Mperako ndahaguruka njya mu kibaya, maze mbona ubwiza bw’Uwiteka buhari bumeze nk’ubwiza naboneye ku mugezi Kebari, maze ngwa nubamye.
zaburi 119:26

Nagutekerereje inzira zanjye uransubiza, Ujye unyigisha amategeko wandikishije.