Somera Bibiriya kuri TelefoneSoma kandi

bibiria indirimbo kuba yarasaze ntibimubuza gushima
bibiria indirimbo  yesu kristo ni muntu ki?
bibiria indirimbo kuki isengesho ryanjye ridasubizwa ?
bibiria indirimbo ibyago bitanu (5) byugarije itorero: icyago cya gatatu
bibiria indirimbo ibyago bitanu (5) byugarije itorero - icyago cya kabiri
bibiria indirimbo ibyago bitanu (5) byugarije itorero - icyago cya mbere
bibiria indirimbo icyaha kitababarirwa
bibiria indirimbo itegeko risumba ayandi yose
bibiria indirimbo hari imana ivuga, igashyira no mu bikorwa
bibiria indirimbo uburyo bwiza bwo gusenga imana
bibiria indirimbo ko nsoma bibiliya kenshi, maze kuyimenya bingana iki ?