Hitamo igitabo:Igice
Yohana 14:27
Yobu 6:8
Yobu 5:16
Yobu 17:15
Inkuru zagufasha